Centralasia Adventures Centralasia Adventures +998781506280
28, Mukanna str. Uzbekistan Tashkent region 100070
Main / / Tours in Chinese Xinjiang / Excursion to the mountain villages of the Nurata ridge