Centralasia Adventures Centralasia Adventures Centralasia Adventures +998781506280
28, Mukanna str. Uzbekistan Tashkent region 100070
Main / Uzbekistan / Agro (CBT) tours in Uzbekistan / Agro - ethno tour with hiking through Nurata ridge villages.

ACTIVITIES